image008

Спътник на радикалния мислител

Есета

2005, БТА, Българска телеграфна агенция и списание ЛИК

Книгата включва повече от 40 текста, създадени в течение на седем години – период, който се характеризира с особената динамика на Прехода в България. Живо и увлекателно написани, есетата на Алек Попов са съхранили нервния ритъм на времето, без да губят аналитичната си дълбочина. Съдържанието е крайно разнообразно, както подсказва и заглавието, но основните теми са свързани с ролите на писателя, употребите на езика и литературата в съвременното общество, раждането на новите митове в пресечните точки между изкуството, живота и науката. В този странен, понякога гротесков свят на културни интерпретации, паралелно съществуват българската литература, интернет, кучето Лайка, котката на Шрьодингер, призракът на Мари Селест, кулата от черепи край Ниш, предизвикателни арт инсталации и пр. Текстовете на Алек Попов са изтъкани от интелектуална ирония, но насочват към неочаквани философски дълбочини. С богатството на темите и идеите си, сборникът напомня своеобразна енциклопедия. Обединяващото е гледната точка: разкрепостеният, неортодоксален начин, по който авторът се опитва да види света като културен артефакт.

3136 Total Views 2 Views Today